Company Management

Vi imødekommer mindre og store virksomheders behov i forhold til virksomhedsledelse, hvor vi tilstræber efficiente, kompetente og omkostningseffektive løsninger.

De nuværende markedsforhold skaber muligheder for omkostningsbesparelser der tilgodeser vores klienters interesser. Vi anskuer fremtiden med optimisme og stræber efter at skabe fælles værdier.

Vores tjenester omfatter, men er ikke begrænset til:

– Virksomhedsledelse og selskabsadministration

– Kontrakter og kommercielle aftaler

– Fuld back-office tjenester

– Bogholderi – løn – budgetter

– Udarbejdelser af forretningsplaner

– Special Purpose Vehicles (formation and incorporation)

– Juridisk og skatteretlig rådgivning

– Assistance til søgning af selskabserhvervskonti

investment-management

Registered Office:
Skt. Peders Vej 6
DK-2900 Hellerup
Tel: +45 5373 7007